Znajdź pracę dzięki Orienta Polska

Cerca lavoro

Wskazówki dotyczące odporności w pracy W

 

W psychologii odporność tłumaczona jest jako umiejętność skutecznego reagowania na negatywne i traumatyczne sytuacje życiowe. Odporność w pracy może pomóc Ci prowadzić życie zawodowe w satysfakcjonujący i konstruktywny sposób.

Odporność, której nie należy mylić z oporem, to termin, który wskazuje na zdolność jednostek do przeciwstawiania się, a tym samym nieprzystosowania się do negatywnych wydarzeń, pozwala znaleźć równowagę.

Ponadto odporność jest uważana za wysoce pożądaną umiejętność w pracy, szczególnie u osób na stanowiskach kierowniczych, ponieważ pozwala odsunąć negatywne uczucia i uwydatnić potencjał zasobów. W sytuacjach szczególnego stresu w miejscu pracy, pozwala radzić sobie z brakiem motywacji, bez popadania w frustrację, a tym samym do pozostania pewnym siebie.

Należy podkreślić, że każdy człowiek jest potencjalnie odporny, a dzięki pewnym postawom można trenować i wydobywać tę wrodzoną zdolność. 

 

Oto kilka wskazówek, jak zwiększyć swoją odporność:

 1. Bądź elastyczny 
  Osoby odporne mają wysoki poziom zdolności adaptacyjnych, traktują zmianę nie jako negatywny moment, ale jako okazję do nauki, aby poprawić swoje życie. 

 2. Patrz optymistycznie na problemy 
  Nie lekceważ problemów, ale raczej naucz się traktować je jako przejściowe. 

 3. Unikaj izolowania się 
  Dziel się, integruj i komunikuj z innymi: rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Może to pomóc w skutecznym pokonywaniu przeciwności losu, ale należy pamiętać, że to, co robi różnicę, to jakość nawiązanych relacji. 

 4. Dbaj o poczucie własnej wartości
    Ci, którzy są odporni, mają zaufanie do swoich umiejętności i wiedzą, że nie są na łasce wydarzeń, ponieważ mogą na nie wpływać, unikając niepotrzebnych trudności.