Znajdź pracę dzięki Orienta Polska

Cerca lavoro

„Aktualnie dla naszego klienta poszukujemy…” – czyli o różnicach w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Agencje i wewnętrze działy HR.


Agencje rekrutacyjne to podmioty wspierające przedsiębiorstwa w znajdowaniu i pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na określone stanowiska. I choć wszystkim procesom można przypisać pewne schematy, na podstawie których osoby za nie odpowiedzialne realizują swoje zadania, to można też wyróżnić wiele różnic, które spowodowane są specyfiką działalności danego podmiotu.

Czego zatem możemy spodziewać się po procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez rekrutera/rekruterkę z Agencji, a czego po osobie reprezentującej dział wewnętrzny HR firmy?

Głównym zadaniem rekrutera z Agencji jest dotarcie, wyselekcjonowanie i zarekomendowanie kandydata, który spełnia wymagania zgodnie z oczekiwaniami klienta.

W momencie kiedy pojawia się potrzeba rekrutacyjna w firmie, na tyle silna, że wewnętrznie nie jest ona w stanie zrealizować procesu samodzielnie, udaje się do Agencji, która posiada wiele zróżnicowanych metod i narzędzi, za pomocą których realizuje swoje działania. Przede wszystkim przewagą firm rekruterskich jest fakt, iż prowadzą one wiele procesów, które pozwalają im na to, aby pozostawać z wieloma kandydatami w kontakcie, nawet po zakończonych procesach – niezależnie od ich wyniku. Być może zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja, że otrzymałeś /aś telefon od agencji rekrutacyjnej, z którą wcześniej już rozmawiałeś/aś, proponującą Ci kolejną ofertę pracy u ich innego klienta. Jest to działanie bardzo popularne i w dużej mierze skuteczne.

Wracając do procedury rekrutacyjnej – po zapoznaniu się z daną potrzebą klienta, Agencja rozpoczyna działania. Po selekcji kandydatów z różnych źródeł, następuje telefon do wybranej osoby, aby w pełni zapoznać się z jej profilem – zarówno zawodowym, jak i osobowościowym. Rekruter z Agencji zazwyczaj przeprowadza pierwszą rozmowę, podczas której najważniejsze elementy to przedstawienie firmy, dla której prowadzi się rekrutację, szczegółów oferty i pogłębiony wywiad z kandydatem, który pozwoli na rekomendację – lub nie. ?

To na tym etapie możesz spodziewać się szczegółowych pytań dotyczących Twojego zatrudnienia, wskazanie przykładów działań z codziennej pracy, które zweryfikują czy jesteś odpowiednią osobą na poszukiwane stanowisko. Po zakończonej rozmowie z rekruterem możesz otrzymać dwie informacje – albo zostajesz zaproszony do kolejnego etapu albo otrzymujesz decyzję negatywną ze stosowną argumentacją. W przypadku akceptacji – rekruter z agencji umawia dla Ciebie spotkanie u swojego klienta i staje się Twoim opiekunem. Na podstawie swojej wiedzy i swoich możliwości, udziela Ci wszelkich wskazówek od strony organizacyjnej spotkania, jednak nie bierze bezpośrednio udziału w kolejnych etapach rekrutacyjnych, a w przypadku chęci nawiązania współpracy i ustalenia warunków zatrudnienia, to klient Agencji ustala z Tobą szczegóły. Mogą zdarzyć się wyjątki od reguły – wszystko uzależnione jest też od tego, na jakich zasadach Agencja współpracuje ze swoim klientem. Niemniej jednak zwyczaj jest taki, że rekruter nie bierze udziału już w ofertowaniu odpowiedniego kandydata i realizowaniem działań zatrudnieniowych, jak np. ustalenie terminów badań lekarskich czy daty rozpoczęcia pracy.

Istotną kwestią jest też to, że rekruter z Agencji nie zawsze odpowie Ci na wszystkie pytania, które dotyczą konkretnej firmy, dla której chcą Cię zrekrutować. Jeżeli zastanawiasz się w jaki sposób zorganizowane są procedury w firmie, w jaki sposób realizują dane procesy i jak wygląda ich kultura organizacyjna, to dowiesz się tego na bezpośrednim spotkaniu u klienta Agencji, która chce Cię tam zarekomendować. Dlaczego? Rekruterzy jako zewnętrzne podmioty wspierające klienta, nie są zapoznani z tymi aspektami firmy na takim poziomie, jak ich wewnętrzni przedstawiciele. Kolejnym ważnym aspektem działań rekruterskich Agencji, jest to, że jest ona dla klienta również podmiotem udzielającym consultingu branżowego. Z doświadczenia wiem, że niektóre CV mogą zostać odrzucone na etapie selekcji, ze względu na brak informacji o określonej tematyce – możesz nie mieć zapisanej tej informacji, co nie oznacza, że jest Ci ona obca. Rekruterzy agencyjni często omawiają Twoją kandydaturę na podstawie tego, czego się od Ciebie dowiedzieli podczas rozmowy, co jest dodatkowym argumentem do przekonania firmy, że jesteś dla nich odpowiednim kandydatem/ kandydatką.

Podsumowując, proces rekrutacyjny Agencji, polega na

  • Zapoznaniu się z potrzebą klienta,
  • Opublikowaniu oferty na odpowiednich portalach oraz wykonaniu działań direct search’owych i networking’owych,
  • Analizie i selekcji CV,
  • Wykonaniu telefonu do wybranych kandydatów, przedstawieniu klienta Agencji, oferty i przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu (najczęściej spotkanie online lub face to face),
  • Zarekomendowaniu do klienta lub nie i przekazanie dpowiedniej informacji,
  • Umówieniu spotkania z klientem w przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury,
  • Podziękowaniu za udział w rekrutacji i udzieleniu informacji zwrotnej.

 

Przejdźmy teraz do drugiego tytułowego bohatera czyli wewnętrznego działu HR.

W obecnych czasach nierzadko zdarza się, że Specjalista ds. Rekrutacji w dziale personalnym firmy jest odpowiedzialny za wiele innych tematów niż tylko proces rekrutacji. Taki stan rzeczy powoduje często przeładowanie obowiązkami, przez co proces rekrutacji może nie przynieść zamierzonych efektów. Mało tego, osoba rekrutująca może nie mieć czasu na działania rekrutacyjne inne niż przeglądanie CV, takie jak np. direct search i bezpośredni kontakt z potencjalnym kandydatem. Tutaj właśnie naprzeciw oczekiwaniom wychodzi agencja rekrutacyjna, która ma większy zasób czasowy na rekrutację i często bardziej rozbudowane i zaawansowane narzędzia dotarcia to klienta, tym samym dostarcza do wewnętrznego działu HR już dopasowanych kandydatów po procesie selekcji. Jaka to oszczędność czasu, prawda? Dodatkowo agencja skupia się także na badaniu kompetencji miękkich (nastawienie kandydata, motywacja do pracy, z czego wynikały przerwy w zatrudnieniu, zmiany pracodawców itd. Itd.). Nie mówimy, że nie robi tego dział HR, natomiast w naszym przekonaniu w natłoku innych codziennych obowiązków i przysłowiowych „pożarów”, specjalista może nie poświęcić tyle czasu na wstępny wywiad, ile oferuje agencja. W mniejszych organizacjach często zdarza się, iż działy personalne złożone są z jednej osoby, która sprawuje pieczę nad wszystkimi procesami rekrutacji, poczynając od pracownika produkcji, a kończąc na dyrektorze czy członkach zarządu. W agencji najczęściej pracują wyspecjalizowani rekruterzy wyspecjalizowani w konkretnych branżach, przez co pytania do kandydata są dopasowane już do jego doświadczenia i kompetencji, które na danym stanowisku są wymagane. Taki rekruter z całą pewnością przeprowadzi pogłębiony wywiad, aby dostarczyć klientowi, jak najbardziej dopasowanego kandydata.

Agencja jest również korzystniejsza z punktu widzenia kandydata.

Poznając doświadczenie i osobowość kandydata, może pomóc mu w znalezieniu zatrudnienia, nawet jeśli decyzja u danego kandydata była negatywna. Agencje obsługują wielu klientów i wiele procesów rekrutacyjnych, więc na pewno mogą zarekomendować tego kandydata u innego potencjalnego pracodawcy.. Co więcej, mogą być też dobrym partnerem dla klienta, bo doskonale znają warunki panujące na rynku pracy, w tym wynagrodzenia na danym stanowisku, przez co firma może stać się bardziej konkurencyjna ?

 

Autorzy:

Karolina Boczar - HR Branch Manager, Wrocław

Dominika Przybysz - HR Specialist, Łódź