Znajdź pracę dzięki Orienta Polska

Cerca lavoro

To był trudny czas dla kandydatów, ale z komunikacją na płaszczyźnie pracodawca–pracownicy daliśmy radę! Najważniejsze wnioski z najnowszego raportu OLX

 

OLX opublikował kolejny ciekawy raport z wynikami ankiety… Wyjątkowe badanie, bo ankietowani to głównie pracownicy małych firm, a “Połowa respondentów pracuje fizycznie lub ma pracę wymagającą przemieszczania się”. Tym, którzy chcieliby poznać wyniki raportu, ale nie znaleźli jeszcze czasu na kilkudziesięciostronicową publikację przedstawiamy skrót najciekawszych wyników. Sprawdziliśmy też inne badania z polskiego rynku dotyczące opisanych tematów.
 

Zacznijmy od tego co dla nas jako agencji rekrutacyjnej, jest najciekawsze - czyli jak pandemia wpłynęła na nastroje względem zmiany i poszukiwania pracy.

Pracownicy wciąż czują, że zarabiają za mało i chcą zarabiać więcej...

W grupie respondentów, którzy posiadają pracę, aż 30% osób deklaruje, że są niezadowoloni ze swojej pracy. Blisko ⅔ z nich zaznacza, że są niezadowoleni to nie wynika z sytuacji związanej z pandemią, lecz pojawiło się już wcześniej. Aż 77% wskazuje, że ich ocena wynika z braku satysfakcji z wynagrodzenia.

null

Tylko 20% respondentów jest “zdecydowanie zadowolona” ze swojej aktualnej pracy. Mimo to, jedynie 22% ankietowanych rozważało zmianę pracy. Tylko 6,6% badanych zdecydowała się na aktywne poszukiwania pracy.


…ale teraz liczy się stabilność i bezpieczeństwo

Raport OLX pokazuje też wyraźnie co powinno się znaleźć w ofertach pracy w sekcji “Oferujemy”, czyli czego oczekiwaliby pracownicy od przyszłego pracodawcy: dobra pensja (83%) i umowa o pracę (56%) możliwość szkoleń (31%) możliwość pracy zdalnej (20%) forma i składowe wynagrodzenia (20%). Stabilność i bezpieczeństwo finansowe są szczególnie istotne dla pracowników w tym czasie. Te wyniki są zgodne z badaniem Pracuj.pl „Praca w dobie koronawirusa”, według którego 58% kandydatów wskazało bezpieczeństwo zatrudnienia jako drugi (po wynagrodzeniu) kluczowy czynnik wyboru pracodawcy. Aż 44% ankietowanych obawia się utraty pracy. W publikacji pracuj.pl (https://media.pracuj.pl/102117-kandydaci-w-obliczu-pandemii-badanie-opinii-rekruterow podkreślono tendencję poszukiwania stabilnych pracodawców.

 

To nie był łatwy czas dla kandydatów

Wg. “Diagnozy+”, przygotowanej przez naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego, w czasie pandemii koronawirusa pracę straciło ok. 660 tys. Polaków (https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1481816,koronawirus-rynek-pracy-bezrobocie-wynagrodzenia.html). Kandydaci mierzą się z większą konkurencją na rynku. Duża liczba kandydatów na jedno stanowisko i mniejsza liczba ofert stanowią duże utrudnienie dla poszukujących pracy. Większość badanych z raportu OLX zauważa, że liczba ofert pracy jest mniejsza niż przed pandemią. Tylko 15% poszukujących liczyło na znalezienie pracy na wyższym stanowisku niż dotychczas. 45% szukało pracy na takim samym stanowisku. Ale aż ¾ ankietowanych przyznało, że może rozważyć ofertę pracy na niższym stanowisku. Większość badanych chciałaby zarabiać tyle ile w poprzedniej pracy lub więcej, jednak aż ponad połowa jest skłonna przyjąć pracę z niższym wynagrodzeniem. Tylko 12% zdecydowanie odrzuca gorsze warunki finansowe. Nie tylko w tym obszarze padły deklaracje świadczące o elastyczności i gotowości do kompromisów. 90% kandydatów dopuszcza możliwość przekwalifikowania się. 80% nie ograniczała swoich poszukiwań tylko do swojej branży. Praca zdalna otwiera możliwości przyjęcia ofert pracy w firmie zlokalizowanej w innym mieście. ¾ badanych jest otwartych na takie rozwiązania.


36% stanowiły osoby, które szukały pierwszej pracy. Jest to grupa osób, które coraz częściej w publikacjach nazywa się pokoleniem lockdownu. Najprawdopodobniej będą to najstarsi przedstawiciele tej generacji. Oficjalna definicja “pokolenia lockdownu” jeszcze nie powstała. Szkoła w formie zdalnej i brak kontaktu z rówieśnikami, z pewnością będzie wyróżniać to pokolenie od pozostałych. Efekty tych procesów, a także utrudnionego wejścia na rynek pracy, będziemy mogli ocenić za kilka lat. Dodatkowe utrudnienie w starcie kariery stanowią sygnały płynące z rynku pracy. Jak zauważa pracuj.pl, sektor IT oraz inne branże zatrudniające pracowników white collars, sygnalizuje przesyt kandydatami na poziomie juniorskim z niewielkim doświadczeniem. OLX podaje także dane dotyczące procesów rekrutacyjnych, w których brali udział ankietowani. Spotkania rekrutacyjne w małych przedsiębiorstwach, mimo pandemii odbywały się głównie (75%) w siedzibie firmy, 28% on-line, a 20% telefonicznie. Pracuj.pl zauważa niechęć w grupie pracowników fizycznych do rekrutacji zdalnej, szczególnie do wideokonferencji. Tradycyjna forma spotkań jest wysoko ceniona zarówno przez kandydatów do pracy, jak i pracodawców.

 

Przepływ informacji szef-pracownik

null

Świetną informacją jest to, że pracownicy dobrze oceniają komunikację dotyczącą sytuacji firmy i konieczności wprowadzania zmian w czasie pandemii. Zdecydowanie ponad połowa otrzymywała wiadomości o sytuacji regularnie, a w sumie 87% było informowanych co najmniej raz w miesiącu lub częściej. Aż 80% pracowników uważa, że byli informowani z wystarczającą częstotliwością. Nieco ponad 20% pracowników nie ocenia pozytywnie komunikacji: nie czuła się wspierana przez przełożonego, nie uzyskała potrzebnych informacji i uważa, że decyzje podejmowane przez zarząd nie są właściwe. Te 20 % jak na tak wyjątkową sytuację, wydaje się niewielką grupą niezadowolonych. Można powiedzieć, że z komunikacją daliśmy radę. Choć jeżeli chodzi o ocenę efektywności spotkań online, to blisko 40% uważa, że spotkania online są mniej efektywne, blisko połowa nie widzi różnicy.

null

Praca zdalna w raporcie OLX

⅔ badanej grupy nie przeszła na zdalny tryb pracy. Pozostali odpowiedzieli na pytanie, co było najtrudniejsze przy przejściu na ten tryb pracy. ¼ uznała, że przejście na pracę z domu nie stanowiło dla nich żadnego problemu. 43% zaznaczyło, że zorganizowanie stanowiska pracy w domu było problemem. ¼ respondentów brakowało w pracy zdalnej wsparcia innych pracowników lub działów.

 

null

Jak długo pracujemy w domu? Osoby pracujące zdalnie obecnie przeznaczają na pracę: więcej (21% ankietowanych), tyle samo (59%) i mniej (20%) czasu, co pracując w biurze. Połowa ocenia, że praca zdalna jest tak samo efektywna jak praca z biura. 14% jest nawet bardziej efektywna. 39% pracowników ocenia, że ich praca jest mniej efektywna niż podczas pracy w biurze. Czy Ci bardziej efektywni to te same osoby, które poświęcają mniej czasu na pracę (bo efekty mają takie same)? A może są też osoby, które mimo słabszej efektywności, pracują też krócej? Tych tajników OLX niestety nie zdradził w swoim raporcie.

82% ankietowanych przyznaje, że zdarzało im się wykonywać w czasie pracy czynności niezwiązane z pracą zawodową. Sama już nie wiem, czy sprzątam stanowisko pracy, czy stół w jadalni. O wynikach dotyczących tego, co robimy w czasie pracy, co lubimy, a czego nie lubimy w pracy zdalnej, piszą (na podstawie raportu OLX) Business Insider i HRStandard:
 
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/rownowaga/praca-zdalna-co-polacy-robia-na-home-office-w-godzinach-pracy-wyniki-badania/czvt7ec 
https://hrstandard.pl/2021/01/27/co-tak-naprawde-robimy-podczas-pracy-zdalnej-raport/ 

null

 

null

 

Autor: Paulina Jelińska, Specjalista ds. HR, Oddział w Warszawie